AsociatiaABA-DEL-TIN” – Suceava, România

 

·        DESPRE NOI

·        PROIECTE

·        CURSURI DE FORMARE

·        SEMINARII

·        ACTIVITATI PENTRU TINERI

·        SPONSORI & PARTENERI

·        CONTACT

 

 

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor „ABA-DEL-TIN” este o organizaţie neguvernamentală, non profit, care activează în domeniul social, educaţional şi cultural – artistic, încercând să aducă o rază de speranţă şi bucurie celor mai vulnerabili semeni ai noştri: copiii, tinerii şi familiile predispuse cazurilor de abuz, violenţă şi încălcarea drepturilor copiilor şi tinerilor.

Asociaţia funcţionează în baza O.G. nr. 26/2000, O.G. 37/2003 şi a Legii 246/2005 şi este înregistrată la Judecătoria Suceava în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr. 9 din 20.IV.2005, având Cod Fiscal nr. 17538447 şi cont bancar nr. RO46BTRL03401205199947XX deschis la Banca Transilvania – Suceava.

Conducerea Asociaţiei „ABA-DEL-TIN” este exercitată de către un Consiliu Director, iar activităţile se derulează prin cele trei compartimente funcţionale:

-      Departamentul „PROTINERI”;

-      Centrul de perfecţionare „SUCCESUL ŞCOLAR”;

-      Serviciul consiliere, orientare şcolară şi profesională.

Misiune:

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de ajutorare a copiilor si tinerilor defavorizaţi, a copiilor si tinerilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, care fac parte din grupul ţintă. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor cu caracter cultural, umanitar, educativ şi social, pentru susţinerea intereselor beneficiarilor asociaţiei.

 

Obiective:

*  promovarea drepturilor omului;

*  sprijinirea programelor de reformă în învăţământ, sănătate şi pe plan social;

*  comunicarea interculturală ca bază a dinamicilor sociale pentru promovarea culturii şi tradiţiilor bucovinene;

*  promovarea toleranţei şi a egalităţii şanselor;

*  dezvoltarea unor servicii de consiliere şi orientare în carieră pentru tinerii defavorizaţi;

*  promovarea culturii şi tradiţiilor bucovinene;

*  organizarea şi desfăşurarea unor activităţi şi programe de prevenire a abandonului şcolar; a delincvenţei juvenile, a traficului de fiinţe umane, prevenirea şi combaterea consumului de droguri şi a altor situaţii de risc;

*  efectuează studii pentru identificarea factorilor de risc cu impact asupra calităţii vieţii şi calităţii educaţiei şi iniţiază, în baza rezultatelor, programe educaţionale la nivel local şi naţional pentru reducerea sau anihilarea acestor factori de risc, antrenând factorii decizionali şi alte instituţii ale societăţii civile în rezolvarea lor;

*  organizarea şi desfăşurarea de activităţi şi programe de Educaţie pentru Sănătate;

*  apărarea şi monitorizarea drepturilor  copiilor şi tinerilor din instituţiile de învăţământ, de ocrotire socială (Centre de Plasament şi centre de tip familial sucevene) şi a copiilor încredinţaţi în asistenţă maternală, plasament familial respectându-se Legislaţia României şi Convenţia Drepturilor Copilului;

*  organizarea unor cooperări internaţionale cu asociaţii şi federaţii similare;

*  organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ştiinţifice, turistice, cultural – educaţionale, sportive;

*  dezvoltarea proiectelor care determină inter - relaţionarea politicilor culturale cu cele sociale şi educaţionale;

*  organizarea şi desfăşurarea unor activităţi civice, de estetică, (şcoli de vară, tabere pentru copii şi tineri, acţiuni de ecologizare, campanii de informare pe diverse probleme, etc.);

*  organizarea şi participarea la manifestări culturale şi cu caracter religios (simpozioane, colocvii, conferinţe, cenacluri, seminarii, târguri) interne şi internaţionale;

*  realizarea de programe proprii şi colaborări cu instituţii educaţionale şi diverse organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;

*  organizarea unor concursuri educaţionale, culturale, artistice, între instituţiile şcolare şi instituţiile de ocrotire socială;

*  organizarea unor activităţi de învăţământ;

*  organizarea unor acţiuni pentru crearea securităţii, bunăstării şi stabilităţii familiei şi copilului;

*  promovarea unor proiecte şi programe pentru copiii şi tinerii de diferite etnii;

*  alte acţiuni compatibile cu statutul asociaţiei.

 

Beneficiari :

*  copiii şi tinerii defavorizaţi;

*  cadrele didactice.

 

Despre noi | Proiecte | Cursuri de formare | Seminarii | Activitati pentru tineri | Sponsori & Parteneri | Contact

Structura şi grafica au fost realizate cu mijloace proprii. Webadmin.