CURSURI DE FORMARE

 

·        DESPRE NOI

·        PROIECTE

·        CURSURI DE FORMARE

·        SEMINARII

·        ACTIVITATI PENTRU TINERI

·        SPONSORI & PARTENERI

·        CONTACT

 

 

Prin CENTRUL DE PERFECTIONARE  „SUCCESUL SCOLAR” se deruleaza  trei programe de perfecţionare pentru cadrele didactice (conf. art. 33 alin (1) din legea 128/1997), acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului Didactic din Învăţământul PreuniversitarMinisterul Educatiei, Cercetarii si Tineretului,  aprobate prin deciziile nr.131, 132, 133 din 12.12.2005.

 

1. PROGRAMUL MEDIU pentru  Educatori / Invatatori / Institutori, acreditat de CNFP prin decizia nr. 131/12.12.2005, cu 190 de ore -  67 de credite.

Modulul I. Proiectarea şi organizarea activităţilor didactice

Modulul II. Management şi Comunicare

 

 2. PROGRAMUL SCURT - Management şi Comu­nicare, pentru profesori, maiştri instructori, directori, acreditat de CNFP prin decizia nr. 131/12.12.2005, cu 100 de ore -  33 de credite.

 

 3.  PROGRAMUL SCURT - Tehnologia Comunicării şi a Informaţiei (TIC),  pentru profesori, maiştri instructori, directori, acreditat de CNFP prin decizia nr. 133/12.12. 2005, cu 102 ore - 34 de credite.

 

 

 

 

<< Inapoi       

 

Despre noi | Proiecte | Cursuri de formare | Seminarii | Activitati pentru tineri | Sponsori & Parteneri | Contact

Structura şi grafica au fost realizate cu mijloace proprii. Webadmin.